Καλημέρα σας. Ατομική επιχείρηση με έναρξη εργασιών 15/09/2021 με ΚΑΔ υπηρεσίες σωματικής ευεξίας έχει επιλέξει απαλλαγή από το ΦΠΑ λόγω μικρών επιχειρήσεων. Από 01/12/2021 θα μισθώσει μια επαγγελματική στέγη με κύρια πια δραστηριότητα την λιανική πώληση συμπληρωμάτων διατροφής (πρωτεΐνες κτλ). Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:
α) Μπορεί παρόλο που δεν έχει ξεπεράσει την αναλογία του τζίρου των 10000 από την ημερομηνία έναρξης να επιλέξει λόγω προθήκης νέων ΚΑΔ να μπει σε καθεστώς ΦΠΑ?
β)Τι ΦΠΑ έχει η πώληση συμπληρωμάτων ειδών διατροφής (13% η 24%)?