Αυτοκινητιστής με παράλληλη δραστηριότητα εμπορική. Μεταφέρει τα εμπορεύματά του με το δικό του φορτηγό ΔΧ.

α) Πρέπει να εκδόσει ΤΠΥ (φορτωτική) στον εαυτό του και αν ναι με ποια αξία.

ή

β) καλύπτεται από το παραστατικό διακίνησης των εμπορευμάτων (Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο) και δεν εκδίδει φορτωτική;