Καλημέρα σας,

Στα πλαίσια της έναρξης εκκαθάρισης νομικού προσώπου με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, θα ήθελα να ρωτήσω εάν ο Ισολογισμός έναρξης της εκκαθάρισης φέρει ημερομηνία 30/03/2021, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν για το εν λόγω νομικό πρόσωπο που τέθηκε σε αρχική εκκαθάριση; Ο Ισολογισμός Έναρξης Εκκαθάρισης της 30/3/2021 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 29/04/2021 .

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο παρατείνει την εκκαθάριση του πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), πότε θα πρέπει να υποβληθεί η προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους; Για τον Ισολογισμό έναρξης την 30/3/2021 η δήλωση φόρου νομικών προσώπων υποβάλλεται στο τέλος του έτους από τον Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης 2021, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, δηλαδή μέχρι την 31-1-2022 ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.