Καλησπέρα,

Με τις εφαρμογές για ηλεκτρονική τιμολόγηση που υπάρχουν στην αγορά , θα μπορούν να εκδίδουν τα παραστατικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό?

Πχ Ιατρός που αποφασίζει να αγοράσει εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση σε ιδιώτες , θα πρέπει να έχει πλέον και φορολογικό μηχανισμό?

Σας ευχαριστώ