Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο απολυμάνσεις κτιρίων δραστηριοποιείται κυρίως με τους ΟΤΑ ,είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου στα πλαίσια δημόσιων συμβάσεων ή ισχύει η προαιρετική επιλογή για τα MYDATA;