Εταιρεία αναγείρει 2 κατοικίες για τουριστική εκμετάλλευση.

Έχει αιτηθεί και έχει εισπράξει επιστροφή ΦΠΑ από τα τιμολόγια ανέγερσης.

Η μία κατοικία όμως θα πουληθεί μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή της.

Υπάρχει πρόβλημα με τον ΦΠΑ που εισπράχθηκε?