Συστήνεται πολυπρόσωπη ΙΚΕ η οποία θα προβεί στην αγορά οικοπέδου για την ανέγερση οικοδομής η οποία προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για τουριστική εκμετάλλευση ( 3 τουριστικές κατοικίες 80 τετραγωνικών έκαστη ).

Κατά την έναρξη στη Δ.Ο.Υ δηλώνεται ως κύριο ΚΑΔ τον 41.20.20.01 Eργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της οικοδομής και την έναρξη της τουριστικής εκμετάλλευσης .

1) Τι συνέπειες θα υπάρξουν στην περίπτωση που η εταιρεία αιτηθεί και έχει λάβει την επιστροφή του ΦΠΑ εισροών και κάποια στιγμή στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αστική μίσθωση των κατοικιών ή προχωρήσει σε πώληση?

2)Τι γίνεται στην περίπτωση που έχει γίνει επιστροφή του ΦΠΑ εισροών και προχωρήσει σε εκμίσθωση μίας μόνο κατοικίας χωρίς πρόσθετες παροχές με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφορμών (τύπου airbnb)?

3)Για το διάστημα της ανέγερσης κατά την οποία ως έδρα έχει δηλωθεί γραφείο , η οικοδομή θα δηλωθεί ως εγκατάσταση/ υποκατάστημα στο μητρώο ώστε να εκδίδονται τα τιμολόγια με τη διεύθυνση της οικοδομής?

4)Ο ένας εκ των δύο εταίρων έχει συμμετοχή στο κεφάλαιο με ποσοστό 0,001%. Στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων ο άλλος εταίρος θα εμφανιστεί με ποσοστό 99,99% ώστε να φαίνεται ότι δεν πρόκειται για μονοπρόσωπη ΙΚΕ?