Παρακαλώ πολύ

ενημερώστε μας στις ιδιωτικές εταιρείες όλων των κλάδων

εάν ισχύει το μέτρο της αναστολής λόγω μη συμμόρφωσης στα μέτρα covid.

Επίσης, εαν κάποιος δεν εμβολιαστεί και αρνείται να κάνει το rapid test, ισχύει επίσης

το μέτρο της αναστολής? Τέλος, εαν δεν ισχύει το μέτρο της αναστολής, μπορούμε να βάλουμε τους εργαζόμενους σεκαθεστώς τηλεργασία, ή σε άδεια?

Ευχαριστώ