Η Επιδότηση από την περιφέρεια στο πλαίσιο ενίσχυσης μικρών κ πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω πανδημίας COVID 19, ΕΣΠΑ 2014-2020, με παράλληλη υποχρεωση των επιχειρήσεων να την καλύψουν ως 31/12/2021 ισόποσα με δαπάνες ως 31/12/2021 (κωδικοί Ε3 102,185,181) αποτελεί ακαθάριστο έσοδο για την ε[επιχείρηση?

Αν ναι δημιουργούνται υπέρογκοι φόροι για τη χρήση 2021.

Σε πολλές περιπτώσεις υπολογιζόμενης τησ προκαταβολής ο φόρος ανέρχεται στο 70% της επιδότησης.