Η υποχρέωση διατήρησης ιδίου αριθμού εργαζομένων που αναφέρεται στo σχετικό ΦΕΚ αφορά και εργαζόμενους που συνταξιοδοτούνται ή αποχωρούν οικειοθελώς ;