Καλημέρα σας, εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία έλαβε το 2021 επιδότηση covid από την περιφέρεια στα πλαίσια του προγράμματος για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το λογιστικό και φορολογικό χειρισμό της συγκεκριμένης επιδότησης, καθώς και πως θα απεικονιστεί στο έντυπο ΦΠΑ του μήνα.