Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1138/2020 οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται χωρίς την χρήση Φ.Η.Μ. διαβιβάζονται στην πλατφόρμα MYDATA αναλυτικά και σε πραγματικό χρόνο εφόσον εκδίδονται μέσω σχετικού λογισμικού (ERP).
Παρακαλώ ενημερώστε για τα ισχύοντα ως προς τον χρόνο και τον τρόπο διαβίβασης των εισιτηρίων θεαμάτων που εκδίδουν παραγωγοί , με την χρήση ειδικού λογισμικού .

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση απάντησή σας