Καλημέρα

Ελληνική εταιρεία ΙΚΕ ενοικιάζει ηλεκτρικά ποδήλατα σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα έχει τοποθετήσει τα ποδήλατα σε χώρο μπροστά από ξενοδοχεία. Ο ξενοδόχος δεν έχει καμία υποχρέωση παρακολούθησης της όλης διαδικασίας. Απλά εκμισθώνει έναν χώρο στην εταιρεία. Οι πελάτες – ιδιώτες θα μπορούν να ενοικιάζουν και να πληρώνουν μέσω application με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

1. Η εταιρεία υποχρεούται σε έκδοση θεωρημένων αποδείξεων λιανικής ή αρκεί η κάποια μορφή εκκαθάρισης για τη καταγραφή των εσόδων?

2. Σχετικά με το MY-DATA και το ESEND τι υποχρεώσεις έχει?

3. Γενικά, επειδή η συναλλαγή θα γίνεται μέσω application, τι επιλογές έχει ως προς την εκπλήρωση έκδοσης των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων?

Ευχαριστώ