Καλησπέρα ,

Σε υπό ίδρυση ΙΚΕ πρόκειται να συμμετάσχει, εκτός των άλλων, ένα φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Κύπρου και μια Κυπριακή εταιρεία (LTD) με ποσοστό 22,5% έκαστος . Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε αν θα γίνει παρακράτηση φόρου 5% στα μερίσματα που αντιστοιχούν στα πρόσωπα αυτά ή απαλλάσεται της παρακράτησης ;
Ευχαριστώ προκαταβολικά