Το μετοχικό κεφάλαιο Ημεδαπής Α.Ε. κατέχεται εξ ολοκλήρου από αλλοδαπή ΑΕ με έδρα την Κύπρο.
Ερώτηση:
1. Τι ισχύει για κέρδη που προκύπτουν ? μπορούν να φαρολογηθούν στην Κύπρο ?
2. Πως φορολογούνται τα διανεμόμενα κέρδη ?
Ευχαριστώ