Σχετικά με την καταχώριση τιμολογιών στο MYDATA Ναυτιλιακών εταιριών Ν 27/1975 ποια είναι η διαδικασία καταχώρησης?Θα πρέπει να καταχωρούνται συγκεντρωτικά στο τελος του ετους?
Παρακαλώ διευκρινίστε δεδομένου ότι οι εταιρίες αυτές έχουν μόνο έξοδα και είναι ιδιαιτερο το καθεστώς

Ευχαριστώ