Επαγγελματίας ψαράς ο οποίος έχει στην κατοχή του μικρό αλιευτικό 0,97 κόρους για το οποίο δεν πλήρωνε αποκοπή ΦΠΑ, το 2012 αγοράζει ένα δεύτερο αλιευτικό 2,81 κόρους για το οποίο κάθε εξάμηνο πλήρωνε το αποκοπή ΦΠΑ που του αναλογούσε.

- Για το πρώτο σκάφος υποχρεούται να πληρώνει ΦΠΑ από την ημέρα που αγόρασε τη δεύτερο?

- Εάν ναι ποιο είναι το ύψος του προστίμου για την μη υποβολή των δηλώσεων αυτών?

- Μπορεί να υποβάλει τις δηλώσεις αυτές σαν τροποποιητικές των δηλώσεων που είχε υποβάλει για το μεγαλύτερο καΐκι?