Καλή σας ημέρα

Ο εταίρος Α και ο εταίρος Β συμμετέχουν σε ΙΚΕ με ποσοστό 50% έκαστος. Ο εταίρος Β επιθυμεί τη μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας των εταιρικών του μεριδίων στον υιό του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε στο αντίστοιχο άρθρο να αναφέρονται ο εταίρος Α και ο εταίρος Β ως επικαρπωτής καθώς και ο υιός του ως ψιλός κύριος;