Θα ήθελα τη γνώμη σας για τα παρακάτω.

1. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Ποια είναι τα βήματα σύστασης? ( Πρώτα λαμβάνει ΑΦΜ και μετά εγγράφεται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας ? )
2. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με δραστηριότητα πολιτιστικές εκδηλώσεις θέλει να οργανώσει θεατρική παράσταση και να συμμετάσχει σε δημοτικό θεατρικό φεστιβάλ. Ο δήμος παρέχει το θέατρο έναντι αντιτίμου. Ποια θα είναι τα παραστατικά που θα πρέπει να εκδώσει η Κοιν.Σ.Επ.
Θα εκδώσει αποδείξεις λιανικής αθεώρητες ή θεωρημένες ? Θα εκδώσει εισιτήρια και ποια είναι η διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων ?   Οι ηθοποιοί θα πρέπει να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ και με ποιο τρόπο ? ( θα πρέπει να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη στο ΙΚΑ ? ή μπορεί να γίνει με εργόσημο ? ) 
3. Σε περίπτωση που αναλάβει την οργάνωση της θεατρικής παράστασης και την αναθέσει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ (έστω με ονομασία Βήτα) ως εργολάβος ποια θα είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να εκδοθούν και αν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης συμφωνητικού.

Πιο συγκεκριμένα η Κοιν.Σ.Επ Αλφα αναλαμβάνει την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης σε δημοτικό φεστιβάλ με ιδιωτικό συμφωνητικό. Στη συνέχεια αναθέτει την οργάνωση της παράστασης στην Κοιν.Σ.Επ. Βήτα ως εργολάβος. Η Κοιν.Σ.Επ Βήτα θα πρέπει να πραγματοποιήσει έξοδα ηλεκτρολόγου, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, αμοιβές και ασφάλιση ηθοποιών κτλ. Πώς θα πρέπει να τιμολογηθούν τα παραπάνω έξοδα κατά τη γνώμη σας προς την Κοιν.Σ.Επ άλφα ? Και με ποια στοιχεία θα λάβει τα έσοδα από την παράσταση η Κοιν. Σ.Επ άλφα ως εργολάβος της παράστασης?