ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Η ΥΠΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ;