Λόγω των δυσμενών και απρόβλεπτων συνθηκών που επικράτησαν παγκοσμίως με αφορμή την έξαρση της πανδημίας COVID-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε στην παγκόσμια οικονομία αυτή , ήταν αδύνατο να μην επηρεάσει δραματικά και να οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση των ήδη περιορισμένων δραστηριοτήτων του κλάδου της Γουνοποιίας.

Συνεπεία του περιορισμού των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, επιχείρηση εισήγαγε μετά από σχετική διαβούλευση με τους εργαζομένους , σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 1892/90 όπως αυτό, αντικατασταθέν με το άρθρο 2 του Ν. 3846/10, ισχύει από 11ης Μαΐου 2010) σύστημα εκ περιτροπής απασχολήσεως , αντί απολύσεων, με διάρκεια έως εννέα μήνες , αρχής γενομένης από 14-8-2020.

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τη μη διασπορά του COVID-19 η επιχείρηση έθεσε σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας όλο το προσωπικό ( πληττόμενοι ΚΑΔ λίστα ΜΑΡΤΙΟΥ ) , από τις 23-10-2020 έως 30-4-2021.

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί το διάστημα της υποχρεωτικής εκ περιτροπής εργασίας πέραν των εννέα μηνών;

Το διάστημα που επιχείρηση βρισκόταν σε καθεστώς ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( 23-10-2020 έως 30-4-2021 ) λογίζεται ως διάστημα εντός των εννέα μηνών και αν δύναται για το αντίστοιχο διάστημα να παραταθεί η υποχρεωτική εκ περιτροπής εργασία ;