1. Πληττόμενη εταιρεία με ΚΑΔ 47.30 έχει θέσει σε αναστολή υπάλληλό της εργαζόμενο σε υποκατάστημα από 07/11/2020 έως 30/04/2021. Για ποσό χρονικό διάστημα μετά την αναστολή δεν μπορεί να απολύσει τον συγκεκριμένο υπάλληλο; (ημερομηνία)

2. Η εταιρεία διέκοψε την 05/05/2021 τις εργασίες του παραπάνω υποκαταστήματος που εργάζεται ο υπάλληλος που τέθηκε σε αναστολή διατηρεί όμως και άλλα υποκαταστήματα στην ίδια και σε άλλες πόλεις. Είναι υποχρεωμένη να του προτείνει να εργαστεί στα άλλα υποκαταστήματα;