Συνταξιούχος φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,ο οποίος λαμβάνει πέρα από τη σύνταξη Γερμανίας και ασφάλισμα από ασφαλιστική εταιρεία της ίδιας χώρας(ατομικό ασφαλιστήριο πρόγραμμα) μηνιαίως με τη μορφή σύνταξης. Τι εισόδημα θεωρείται και πως θα φορολογηθεί,όπως η σύνταξη αλλοδαπής ή ως μέρισμα ή κατευθείαν στο κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσης.