Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος κληρονομεί από μητέρα του κάτοικου Ολλανδίας ακίνητο και χρήματα.

η κληρονομιά φορολογήθηκε στην Ολλανδία . Έχει υποχρέωση για την κληρονομιά να υποβάλει δήλωση και στην Ελλάδα ? αναφέρομαι μόνο για την κληρονομιά αφού αν μισθωθεί το ακίνητο θα δηλώνει τα εισοδήματα από μίσθωση ακινήτων στην αλλοδαπή και στην Ελλάδα, τα χρήματα που κληρονόμησε αν τα φέρει στην Ελλάδα ειναι καλυπτόμενος μόνο από τη δήλωση κληρονομιάς στην Ολλανδία???/