Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας εισπράττει συντάξεις από την Γερμανία,η μία εξ αυτών είναι από την Daimler Renteservice Συνταξιοδοτικός φορέας της Μercedes,έχει την δυνατότητα αντί της περιοδικής (μηνιαίας) είσπραξης της σύνταξης να εισπράξει ένα εφάπαξ ποσό και να διακοπεί η συνταξιοδότηση του.
Ερωτώ αν εισπράξει το ποσό αυτό σε μια δόση άρα σε μία χρήση θα φορολογηθεί στην Ελλάδα όλο το ποσό με την κλίμακα ή υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης π.χ αποζημίωσης κ.α τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.

Στην ΣΑΔΦ δεν αναγράφει κάτι σχετικό.