Αγαπητοί συνεργάτες θα ήθελα να θέσω τα εξής ερωτήματα:

A.) Μπορεί να ανέβει στην βάση του mydata της ΑΑΔΕ τιμολόγιο που εκδίδεται φυσικά έστω στις 5/7 αλλά η ημερομηνία έκδοσης - αναγραφής στο τιμολόγιο και καταχώρησης στα βιβλία είναι η 30/06 ή όλα πρέπει να γίνονται σε πραγματικό χρόνο δηλαδή για το παράδειγμα στις 05/7;

B.) Στις περιπτώσεις που τιμολογώ την προηγούμενη ημέρα για την επόμενη, δηλαδή περιπτωσεις που το τιμολόγιο εκδίδεται φυσικά στις 04/7 αλλά η ημερομηνία καταχώρησης στα βιβλία, αναγραφής στο παραστατικό και χρήσης του παραστατικού είναι η επόμενη ήτοι η 05/07 σε ποιά ημερομηνία ανεβαίνει το τιμολόγιο στο mydata στις 04/07 ή στις 05/07