Θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν εκτός από αριθμούς (1,2,3,4 .....) - γράμματα ( Α,Β,Γ,Δ..)

που χρησιμοποιούμε για τη σήμανση σειράς έκδοσης φορολογικών στοιχείων είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε γενικά σύμβολα όπως ?,/,-, *,#. ?

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την απάντησή σας.