Ο τρόπος φορολόγησης φυσικού προσώπου για εκμετάλλευση φωτοβολταικού πάρκου μέχρι 100kw ως αγροτικό εισόδημα, καταλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα συγκεκριμένα ομόρρυθμες εταιρείες;