Ποιος ο τρόπος έκδοσης παραστατικού από τα Φροντιστήρια ξένων γλωσσών (απλογραφική τήρηση) και η ενημέρωση του my data.

Για παράδειγμα

Το φροντιστήριο ξένων γλωσσών (είναι σε καθεστώς απαλλασσόμενο του ΦΠΑ) και εκδίδει Α.Π.Υ. στο όνομα του μαθητή που είναι ανήλικος ... πως θα συμπληρώσει την Ηλεκτρονικά εκδιδόμενη ΑΠΥ, θα καταχωρήσει μόνο όνομα μαθητή, διεύθυνση κατοικίας μαθητή και ΔΟΥ, ή θα πρέπει στην ΑΠΥ να αναφέρει και το ΑΦΜ του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή.

Κατά την υποβολή στην πλατφόρμα my data θα αποστείλει κάθε ΑΠΥ ξεχωριστά με το όνομα του μαθητή ; ή συγκεντρωτικά ανά μήνα τις ΑΠΥ του μήνα ;

Πρέπει να αναγράφει στην ΑΠΥ το άρθρο της απαλλαγής ; και εάν ναι επιβεβαιώστε ποιο είναι.