Καλημέρα σας, θα ήθελα να μου πείτε ποια η υποχρέωση επιχείρησης για το επίδομα αδείας και άδεια για εργαζόμενο που προσλήφθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως και Οκτώβριο του 2020 σε επιχείρηση με αντικείμενο τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών. Ο εργαζόμενος τέθηκε για όλο το ανωτέρω διάστημα σε αναστολή μέχρι και την ημερομηνία λήξης, διότι το αεροδρόμιο που προοριζόταν ο εργαζόμενος να παρέχει την εργασία του, δεν άνοιξε.