Καλησπέρα σας,

Εταιρεία που ασχολείται με επισκευές και συντηρήσεις σε ακίνητα έχει αναθέσει ένα έργο σε εργολάβους οι οποίοι εισέπραξαν προκαταβολή το μήνα Νοέμβριο του 2020 (έστω 25.000 ευρώ).

Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

΄Λόγω του ότι η χρήση αλλάζει θα έπρεπε να έχει εκδοθεί τιμολόγιο στο 2020 από τον εργολάβο για την προκαταβολή που έλαβε ή μπορεί αυτό να εκδοθεί με την ολοκλήρωση του έργου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία στα εξής στοιχεία
Λασκαρίδου Αναστασία
2310556842