Καλημέρα σας

ΑΕ τοποθέτησε ταμειακά διαθέσιμα σε καταθετικό/επενδυτικό προϊόν εγχώριας τράπεζας με εγγυημένο κεφάλαιο και ελάχιστη ετήσια εγγυημένη απόδοση. Θα θέλαμε να μας υποδείξετε τα εξής:

1. Το λογαριασμό κατά ΕΛΠ στον οποίο πρέπει να απεικονιστεί το ποσό που έχει επενδυθεί στο παραπάνω προϊόν

2. Πως θα φορολογηθούν τα κέρδη από την απόδοση του προϊόντος.

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.