Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Επί δανείου μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, δύναται αυτό να είναι άτοκο;

Μπορεί ομόρρυθμη εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία να δώσει χρήματα από το ταμείο της με τη μορφή δανείου σε ετερόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία στην οποία όμως συμμετέχουν τα ίδια μέλη με διαφορετικά ποσοστά; Δηλαδή απαγορεύεται από κάποια διάταξη η χορήγηση δανείων μεταξύ εταιρειών ΟΕ-ΕΕ με ίδια μέλη;

Τι χαρτόσημο πρέπει να υπολογιστεί για την παραπάνω συναλλαγή; 2,4% ή 3,6%;

Θεωρούμε ότι το δάνειο θα χορηγηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς της ετερόρρυθμης εταιρείας(λήπτρια του δανείου) και θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια,

Σε περίπτωση που το δάνειο είναι άτοκο, ποια η φορολογική αντιμετώπιση;

Επίσης πρέπει να γίνει σχετική τροποποίηση του καταστατικού και των δύο εταιρειών και να αναγραφεί όρος για χορήγηση/λήψη δανείων;

Επίσης θα πρέπει το ποσό του δανείου να κατατεθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή μπορεί να καταβληθεί με μετρητά;

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης