Οδηγός ταξί υπάγεται στην ένατη ασφαλιστική κλάση. Αν έχει προϋπηρεσία πάνω από 15 χρόνια το μικτό ημερομίσθιο είναι 32,12 ή πάμε βάσει της εθνικής συλλογικής σύμβασης( έστω ότι αυτή την προϋπηρεσία την έχει συμπληρώσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012) ; Κι επίσης αν εργαζόμενος δεν μας δώσει βεβαίωση προϋπηρεσίας σε έναν έλεγχο του ΙΚΑ μπορεί αν προκύψουν διαφορές στην μισθοδοσία; Είμαστε καλυμμένοι , ως εργοδότες, αν ο εργαζόμενος δεν μας προσκομίσει βεβαίωση προϋπηρεσίας? Σας ευχαριστώ