Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ή ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ?

ΕΡΗΤΗΣΗ 2.

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ
ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ