Φυσικό πρόσωπο, αγόρασε 2 όμορα ακίνητα, τα επισκεύασε και τα πούλησε, στο μεσοδιάστημα από την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής έως την πώληση, το μίσθωνε μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι αγορές έγιναν τον 12/2018 & 05/2019, η πώληση έγινε τον 12/2020

Στο συμβόλαιο της πώλησης αναφέρει ότι ο πωλητής συνενώνει τα δύο όμορα ακίνητα σε μία ενιαία ιδιοκτησία, την περιγράφει πλέον ως μια ιδιοκτησία και μετά την πουλάει.

Το φυσικό πρόσωπο που αναφερόμαστε, αγόρασε άλλο ένα ακίνητο τον 02/2021, με σκοπό να το επισκευάσει και να το πουλήσει και αυτό

Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να αγοράσει κι άλλο ακίνητο, με τον ίδιο σκοπό αλλά να καθυστερήσει την επισκευή – πώληση

Επιπλέον πληροφορίες:

Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο έχει ατομική επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα

«71.12.12.02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

και έχει ως δευτερεύουσα δραστηριότητα:

«68.10.11.00 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» η οποία θα αφαιρεθεί.

Ερωτήσεις:

1) Υπάρχει πιθανότητα σε περίπτωση ελέγχου, να θεωρηθεί το εισόδημα από την παραπάνω αγοραπωλησία που έχει ήδη γίνει, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα;

2) Πότε μπορεί να κάνει την 2 η πώληση ώστε να μην τεθεί θέμα φορολόγησης ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

3) Σε περίπτωση που πάρει κάποια προκαταβολή πριν από την δεδομένη ημερομηνία της παραπάνω ερώτησης, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα;

Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση που τυχόν δεν έχω αναφέρει

Με εκτίμηση