Καλημέρα σας

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτησίας ακίνητου χωρίς δραστηριότητα στην Ελλάδα, διαθέτει Α.Φ.Μ. μόνο επειδή κατέχει ένα ακίνητο (διαμέρισμα στην Ελλάδα).

Το εν λόγω ακίνητο δεν είχε ποτέ εισόδημα, (κενό), συνεπώς δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και η εταιρεία υποβάλει κανονικά όλες τις δηλώσεις που προβλέπονται.

Αν η εταιρεία αποφασίσει να πουλήσει το συγκεκριμένο ακίνητο, εκτός από το να το διαγράψει από την περιουσιακή της κατάσταση (Ε9), έχει κάποια άλλη υποχρέωση; Πχ τήρηση βιβλίων για τη συγκεκριμένη πράξη κλπ ή οτιδήποτε άλλο;

Ευχαριστώ.