3 αλλοδαπές εταιρείες (LTD) με έδρα στο Η.Β. απέκτησαν ΑΦΜ στην Ελλάδα τον Μάιο του 2015 και όρισαν φορολογικό εκπρόσωπο Έλληνα δικηγόρο. Και για τις 3 εταιρείες ορίστηκε ως διεύθυνση δραστηριότητας στην Άνδρο (έδρα του φορολογικού εκπροσώπου) και αρμόδια ΔΟΥ η ΦΑΕ Αθηνών. Στη Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών αναφέρεται σαν δραστηριότητα: ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ως μη υπόχρεοι σε κατηγορία βιβλίων και μη ένταξη σε ΦΠΑ.
Εταίροι και διαχειριστές, και στις 3, είναι αλλοδαποί (Άγγλοι) μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
Οι εταιρείες στη συνέχεια απέκτησαν διάφορα ακίνητα (διαμερίσματα) στην Αθήνα με συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες έχουν γίνει οι δηλώσεις Ε9.
Οι εταιρείες τώρα θέλουν να ενοικιάσουν τα διαμερίσματα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), αλλά και σε ελληνική εταιρεία (ΙΚΕ) η οποία θα τα επινοικιάσει σε τρίτα φυσικά πρόσωπα (για βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση). Στα περισσότερα απο αυτά τα ακίνητα θα γίνουν δαπάνες ανακαίνισης και επίπλωσης.
Θεωρώ οτι οι αλλοδαπές εταιρείες, απο τη στιγμή που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, είναι υπόχρεες σε φορολογία και συνεπώς σε ένταξη σε κατηγορία βιβλίων (διπλογραφικά λόγω της μορφής των εταιρειών). Σε επικοινωνία με τη ΦΑΕ για την έναρξη υπαγωγής σε βιβλία, μου είπαν οτι δεν μπορώ να δηλώσω δραστηριότητα (υπηρεσίες εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης ακινήτων), γιατί τότε οι εν λόγω εταιρείες αποκτούν υποκαταστήματα στην Ελλάδα και τότε θα πρέπει να ακολουθήσω τη σχετική διαδικασία στο ΓΕΜΗ. Επίσης, μου είπαν οτι θα πρέπει να κάνω υπαγωγή σε βιβλία με την ημερομηνία της πρώτης εκμίσθωσης ακινήτου (μισθωτηρίου).
Θα ήθελα να μάθω κατα πόσο οι ανωτέρω ισχυρισμοί της ΦΑΕ είναι σωστοί.
Με την εκμίσθωση των ακινήτων απο τις αλλοδαπές εταιρείες θεωρείται οτι αποκτούν υποκατάστημα στην Ελλάδα (ή πρέπει όντως να γίνει δήλωση δραστηριότητας);
Αν αποκτούν υποκατάστημα, ποιές ενέργειες πρέπει να γίνουν σε αυτή τη περίπτωση και ποιές αντίστοιχα αν όχι;
Ποιός ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός των εταιρειών στη μια περίπτωση και στην άλλη (τήρηση βιβλίων, οικονομικές καταστάσεις, κεφάλαιο);
Κάποιες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη (αμοιβές δικηγόρου, συμβολαιογράφων και διάφορα μικροέξοδα, καθώς και κάποιες εργασίες ανακαίνισης), πριν την υπαγωγή σε βιβλία, πως μπορούν να καταχωριστούν αργότερα σε αυτά;