Ατομική επιχείρηση (Απλογραφικά) με αντικείμενο την ανέγερση οικοδομών με σκοπό την πώληση διαμερισμάτων έχει ολοκληρώσει οικοδομή από το 2010 -09/2015 με το σύστημα της αντιπαροχής.

Στην φορολογική δήλωση οικ έτους 2011 (χρήση 2010) έχει συμπληρώσει τον κωδικό 737 με το κόστος ανέγερσης της οικοδομής για την χρήση αυτή.

Για τις χρήσεις 2011 συμπληρώθηκε ο συγκεκριμένος κωδικός & για τις χρήσεις 2012 -2013 δεν έχει συμπληρωθεί κανένα ποσό.

Στην χρήση 2014 έχει συμπληρωθεί & στην χρήση 2015 δεν έχει συμπληρωθεί.

Οι πωλήσεις των διαμερισμάτων από την ανέγερση της οικοδομής ξεκινούν από τον 12/2020 (1) & μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί άλλες (4 ) μέσα στο 2021.

Έχω τα εξής ερωτήματα :

1)Η οικοδομή αυτή αποτέλεσε τεκμήριο κατά την ανέγερσή της & καλύφθηκε στην χρήση του 2010 με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Επίσης & στις επόμενες χρήσεις η φορολόγηση δεν έγινε βάσει τεκμηρίων ,αλλά βάσει των εισοδημάτων του, εκτός της χρήσης 2013 που έγινε βάσει τεκμηρίων.

Κατά την πώληση των διαμερισμάτων & θέλοντας να δημιουργήσει κεφάλαιο για ανάλωση ο συγκεκριμένος επιτηδευματίας για μελλοντική ανέγερση, θα χρησιμοποιήσει στην ανάλωση κεφαλαίου το πραγματικό ποσό πώλησης ή το κέρδος από τις πωλήσεις αυτές?

2) Επίσης κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2020 δίνει ποσά (όχι τα ίδια ανά χρήση) στην πρώην σύζυγο για την κάλυψη των αναγκών των 3 παιδιών του. Τα συγκεκριμένα ποσά δεν αναγράφονται στην φορολογική του δήλωση αλλά αναγράφονται στον κωδικό 619 του Ε1 της πρώην συζύγου σαν διατροφή συζύγου και τέκνων.

Τα ποσά αυτά ,αν και δεν αναγράφονται στο δικό του Ε1 θα πρέπει να αφαιρεθούν κατά την ανάλωση του κεφαλαίου ανά χρήση?

3) Το διαζύγιο του ισχύει από την χρήση 2014 & μετά .Στην ανάλωση κεφαλαίου που θέλω να κάνω από την χρήση 2011και μετά έως και το 2020 μπορώ να επικαλεστώ κεφάλαιο από την πρώην σύζυγο για τις χρήσεις 2011-2013 ?

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων !