Γειά σας

Υπάρχει ατομική επιχείρηση με κεντρικό ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ και υποκατάστημα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει συμπληρώσει τα χρόνια εργασίας για να πάρει σύνταξη αλλά όχι το ηλικιακό όριο, θα χρειαστεί ακόμα 2 χρόνια για να κλείσει τα 62

Θέλει να μεταβιβάσει την επιχείρηση στον γυιό του, ώστε να σταματήσει να πληρώνει ΕΦΚΑ.

Το κρεοπωλείο δεν έχει πάγια με αναπόσβεστη αξία, ενώ το υποκατάστημα, λόγω ανακαίνισης προ 7ετίας έχει μια αξιόλογη αναπόσβεστη αξία παγίων

Το κρεοπωλείο είναι ιδιοκτησίας του πατέρα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι ιδιοκτησίας 50% του παιδιού που θα αναλάβει την επιχείρηση και 50% του αδερφού του

Ο πατέρας ήδη έχει ξεπεράσει το αφορολόγητο όριο δωρεάς προς τα τέκνα του

Παρακαλώ να μου πείτε με ποιο τρόπο είναι πιο συμφέρον να γίνει η μεταφορά της επιχείρησης από τον πατέρα στον γυιό.

Με εκτίμηση