Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τις διαδικασίες και τα έγγραφα που πρέπει ένας Έλληνας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού να καταθέσει στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού προκειμένου να αλλάξει την φορολογική του κατοικία , δηλ. να την μεταφέρει στην Ελλάδα όπου θα εγκατασταθεί μονίμως.