Έλληνας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού για 10 χρόνια {Γερμανία), υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού. Το 2020 κατοικεί στην Ελλάδα το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιθυμεί να μεταφέρει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα.
Παρακαλώ ενημερώστε με για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.