Καλησπέρα σας,

Στις 3/8/2020 ο user: 33041 σας έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με την καταβολή του Επιδόματος Αδείας, όπου καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι εφόσον εργαζόμενος με Μηνιαίο Μισθό πλήρους απασχόλησης €1.000 ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, με μείωση του ωραρίου στο 50% θα λαμβάνει μισθό €500, ενώ θα του χορηγηθεί και αντίστοιχο Επίδομα Αδείας υπολογιζόμενο επί του μειωμένου μισθού, δηλαδή €250.

Με ποιον τρόπο θα δηλωθεί αυτό στο ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β - ΦΑΣΗ) - καθότι οι οδηγίες συμπλήρωσης που έχουν δοθεί αναφέρονται στους ονομαστικούς μισθούς όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε4 - προκειμένου ο εργαζόμενος να λάβει την αποζημίωση του 60% της απώλειας μισθού;

Προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτω το αντίστοιχο απόσπασμα:

[Μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση, δηλαδή τον ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου για ολόκληρο τον μήνα (ανεξαρτήτως του διαστήματος που εντάσσεται ο εργαζόμενος στον Μηχανισμό), όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει υποβληθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» (χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π).
Στην περίπτωση όπου υπάρχουν πρόσθετες αποδοχές πέραν του ονομαστικού μισθού, αυτές βαρύνουν πλήρως τους εργοδότες.]