ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΞΙΑΣ 8500€ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ... ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ?