Σε συνέχεια του άρθρου σας της 26/11/2020, με τίτλο Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Υπολογισμός μισθοδοσίας και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. - e-forologia - Φορολογική, Λογιστική και Εργατική Ενημέρωση (e-forologia.gr), θα παρακαλούσα να μου απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα:
Ποιο είναι το καθαρό ποσό για εργαζόμενο με ένταξη στο ανοιχτό πρόγραμμα των 100000 θέσεων και ταυτόχρονα αν μπορεί να εφαρμοστεί η επιδότηση της εργατικής εισφοράς 6,67% με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 , Ν 2837/2000.

Η άποψη μου είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν από κοινού και συμπλήρωση της ΑΠΔ,θα είναι η εξής στο ποσό των κωδ. 43 θα καταχωρηθεί για μικτές αποδοχές το ποσό 66,70€ - αναλογεί σε επιδότηση 6,67% επί των 1000€ -και θα αυξηθεί το πληρωτέο ποσό του εργαζομένου από 808,78€ σε 808,78+66,70=875,48€, αντίστοιχα το ποσό του κωδ.45 θα καταχωρηθεί το ποσό που προκύπτει απο εισφ.εργαζ. 153,30-66,70+ 243,30 εισφ. εργοδότη=329,90€.
Είναι σημαντικό για τους εργαζομένους και την εισοδηματική τους ενίσχυση καθώς αυξάνεται το ύψος του καθαρού μισθού που τους αναλογεί.

Θα παρακαλούσα την άποψη σας τεκμηριωμένα για την δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω.
Υ.Γ. τα ποσά αναφέρονται στο παράδειγμα του άρθρου.