Μισθωτή έλαβε αναρρωτική άδεια 2 μηνών και επανήλθε στην εργασία της . Ο τα ένσημα των αποδοχών ασθενείας λαμβάνονται υπόψη για την συμπληρωση των ενσήμων ώστε όταν λήξη η σύμβαση να καταθέσει τα δικαιολογητικά για επίδομα ανεργίας. για α φορά.; Κ επίσης το διάστημα απουσίας με αναρρωτικη άδεια επιμηκύνει το χρόνο αναζήτησης ένσημων πχ. τελευταίο 14 μηνο 125 η 200 την διετία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η 2 τελευταίοι , αλλά και από 80 κάθε έτος ;