Ανώνυμη εταιρεία Α συμμετέχει το έτος 2018 σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η ανώνυμη εταιρεία Β αποκτώντας 2.254.860 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,73€ καταβάλλοντας το ποσό των 1.646.047,80€. Η εταιρεία Α έχει καταχωρήσει στα βιβλία της τη συγκεκριμένη απόκτηση στις συμμετοχές (Λογ. 36* βάσει ΕΛΠ) στο κόστος κτήσης.

Στις αρχές του έτους 2020 η εταιρεία Β αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αυξάνοντας την ονομαστική αξία των μετοχών της από 0,73€ σε 1,70€, με αποτέλεσμα η εταιρεία Α να κατέχει 2.254.860 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,70€, δηλαδή 3.833.262,00€ σε αξία μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί.

Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής: Χρειάζεται να κάνει κάποια εγγραφή η εταιρεία Α στα βιβλία της; Υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις για την εταιρεία Α από την ως άνω πράξη και αν ναι ποιες;

Το Σεπτέμβριο του έτους 2020 η εταιρεία Β αποφασίζει μείωση μετοχικού κεφαλαίου μειώνοντας την ονομαστική αξία των μετοχών της από 1,70€ σε 1,56€ και επιστρέφει στην εταιρεία Α ποσό 315.680,40€ (2.254.860 μετοχές * 0,14€).

Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής: Ποια λογιστική εγγραφή θα πρέπει να κάνει η εταιρεία Α στα βιβλία της; Ποιες είναι οι φορολογικές επιπτώσεις της επιστροφής κεφαλαίου για την εταιρεία Α ;