Καλημέρα σας
Ανώνυμη εταιρεία με ονομαστικές μετοχές και με έδρα στην Ελλάδα θέλει να προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με ακύρωση μέρους των μετοχών. Στις συγκεκριμένες μετοχές έχει διαχωρισθεί η επικαρπία από την ψιλή κυριότητα, δηλαδή άλλος είναι ο επικαρπωτής και άλλος ο ψιλός κύριος των μετοχών αυτών. Τα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα :
1. Μπορεί η εταιρεία να προβεί στη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με την ακύρωση των μετοχών αυτών ?
2. Αν μπορεί, η διαδικασία γίνεται μέσω ΓΣ και τροποποίησης του καταστατικού κατά τα γνωστά ή χρειάζεται να προσέξουμε κάτι ?
3. Ο διαχωρισμός του κεφαλαίου που θα επιστραφεί στους μετόχους θα διαχωριστεί ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή, όπως διαχωρίζεται και η αξία των ακινήτων ?
4. Θα μπορούσε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει σε τιμή κάτω της ονομαστικής αξίας της μετοχής ? αν γίνεται, η διαφορά της αξίας της μείωσης της μετοχής από την ονομαστική της αξία πώς καταχωρείται στα βιβλία της εταιρείας ? Σε κάποιο αποθεματικό ?
Η εταιρεία είναι οικογενειακή και οι αποφάσεις θα ληφθούν ομόφωνα (πλειοψηφία 100%) αν αυτό βοηθάει.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων