Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα:

Όσον αφορά το μέγεθος οντοτήτων για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 τι γίνεται στην περίπτωση όπου σύμφωνα με ΕΛΠ ισχύει άλλη κατάταξη της οντότητας;

Επίσης στην κατηγοριοποίηση των οντοτήτων της επιστρεπτέας ισχύει ό,τι και στα ΕΛΠ; Δηλαδή για να χαρακτηριστεί η οντότητα πρέπει να τηρεί τα κριτήρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις;

Ευχαριστώ.