Σε επιχείρηση έχουν προσληφθεί 3 υπάλληλοι με σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο.

Κατά την πρόσληψή τους, στο έντυπο Ε3 του Εργάνη δηλώθηκε συγκεκριμένο πρόγραμμα και όχι πρόγραμμα εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο.

Λόγω μεταβολής των αναγκών της επιχείρησης, οι υπάλληλοι αυτοί θα χρειαστεί να εργάζονται τις ίδιες ώρες εβδομαδιαίως, αλλά με κυλιόμενο ωράριο.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να υποβάλλεται κάθε εβδομάδα πρόγραμμα εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά και για τους 3 υπαλλήλους.
Χρειάζεται να αλλάξει η σύμβασή τους για την αλλαγή αυτή?

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.